Mis on Europass?

Europass pakub inimestele  võimalust oma oskusi ja kvalifikatsiooni paremini väljendada ning teha need kõikjal Euroopas (EL, EFTA/EMP ja kandidaatriigid) kergemini mõistetavaks.

Europass nimetuse alla kuulub mitu dokumenti. Europassi CV, keelepassi ja oskuste mappi saab ise koostada. Õpirände tunnistus, kutsetunnistuse lisa ja diplomilisa koostavad ja annavad välja pädevad asutused.

Europassi Keskus Eestis koordineerib Europassi tegevust. Küsimustega võib pöörduda otse Europassi Keskuse poole.

Kindlasti tuleb meeles pidada, et Europass ei ole Euroopa Liidu kodaniku isikutunnistus.

Europassi CV koostamine on lihtne ja mugav viis CV kirjutamiseks. Abistavad juhised ja CV näidised.